Taat Dan Wala' Dalam Perspektif Harakah Islamiyah

Persoalan taat dan wala' sering kali diperbahaskan oleh para pendokong harakah Islamiah. Namun, seiring itu juga kita dapat memerhatikan gerak kerja dan sikap para anggota harakah bersalahan dengan kefahaman taat dan wala'. Tulisan ringkas ini bertujuan menjelaskan pengertian taat dan wala' kepada setiap individu yang bergabung dengan gerakan Islam dalam negara ini. Ketaatan kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri adalah suatu kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Taala di dalam Al Quran.

Firman-Nya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu akan Allah, taatlah kamu akan Rasul dan Ulil-Amri (pemimpin di kalangan kamu)”. [ Surah An Nisa’:59 ]

Taat kepada Allah dan Rasul

Imam Ibnu Jarir At Tabari R.H dalam tafsirnya mengatakan bahawa ayat ini bermaksud, “Wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah pada segala perintah dan larangan-Nya. Taatilah kamu kepada Rasulullah kerana ketaatan kamu kepada Rasul merupakan ketaatan kepada Allah. Kerana ketaatan kamu kepada Rasul itu adalah perintah dari-Nya”.

Kata Imam At Tabari lagi dalam meriwayatkan pendapat para ulama mufassirin yang lain,”Ayat ini adalah perintah Allah supaya mentaati Rasulullah S.A.W sewaktu baginda hidup pada segala suruhan dan larangannya serta mengikut sunnahnya setelah kewafatannya”.

Taat kepada Ulil Amri

Para ulama mufassirin berbeza berkenaan maksud Ulil Amri di antaranya :
1. Para pemimpin.
2. Para ulama, fuqaha’ dan agamawan.
3. Para Sahabat Nabi Muhammad S.A.W.
4. Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar.

Pendapat yang rajih (kuat) di sisi Imam At Tabari maksud Ulil Amri berdasarkan hadis-hadis yang sahih daripada Nabi S.A.W, Rasulullah memerintah agar taat kepada pemimpin selagi mana pemimpin itu taat kepada Allah dan menjaga kemaslahatan umat Islam.

Dalam menjelaskan perkara ini al-Hafiz al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dalam tafsirnya sebuah peristiwa yang berlaku ketika mana Nabi S.A.W menghantar sekumpulan tentera yang diketuai seorang lelaki dan memerintahkan para sahabat supaya taat kepadanya. Sampai di suatu kawasan, lelaki tersebut mengarahkan agar dikumpulkan kayu api dan dinyalakan. Lalu dia memerintahkan semua tentera agar terjun ke dalam api tersebut.

Kemudian ada seorang tentera membantah lalu diadukan hal itu kepada Rasulullah S.A.W apabila mereka kembali kepada Baginda. Lalu Rasulullah S.A.W bersabda :

"Sekiranya kamu memasuki api itu, kamu tidak akan keluar darinya selama-lamanya. Hanya sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang makruf (baik)".

Dalam hadis yang lain, Abdullah Ibn Umar berkata bahawa Rasulullah S.A.W bersabda :

"(Kewajipan) mendengar dan mentaati seseorang pemimpin Islam itu adalah pada perkara yang disenangi atau tidak senangi, selagi mana tidak disuruh melakukan maksiat. Jika disuruh melakukan maksiat, maka tiada lagi (kewajipan) mendengar dan mentaati".

Rasulullah menuntut Para Sahabat dari kalangan Ansar agar berjanji untuk memberi ketaatan dalam peristiwa Bai’at Al Aqabah Kedua sebelum Baginda S.A.W bersetuju untuk melakukan hijrah ke Madinah. Di dalam perjanjian itu Rasulullah bersabda :

“Berbai'ahlah kepadaku supaya memberi ketaatan ketika rajin dan malas, sanggup berinfak (harta) di masa susah dan senang, menjalankan kewajipan menyuruh yang baik dan mencegah dari kemungkaran, bangun menegakkan agama Allah tanpa menghirau celaan orang, sanggup menolong aku apabila aku tiba ke tempat kamu (Madinah) dan sanggup mempertahankan nyawa aku sebagaimana kamu mempertahankan nyawa kamu, isteri-isteri kamu, anak-anak kamu dan bagi kamu syurga”.

Jelaslah berdasarkan nas-nas Al Quran dan Hadis bahawa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah bersifat wajib dan mutlak. Manakala ketaatan kepada Ulil Amri (para pemimpin) tidak bersifat mutlak. Ia bergantung kepada sejauh mana pemimpin Muslim taat kepada Allah dan Rasulullah. Ketaatan itu hanya pada perkara yang makruf dan bukan dalam perkara maksiat.

Pengertian Wala’

Menurut Muhammad Said Al Qahtani dalam kitabnya Al Wala' wal-Barra' fil Islam, pengertian wala' dari segi istilah syarak ialah :

“Memberi pertolongan, kecintaan, kemuliaan dan penghormatan. Ini dilakukan kepada mereka yang diberikan wala' itu secara zahir dan batin”.

Di dalam Al Quran, Allah menjelaskan wala' itu hanya diberikan kepada Allah, RasulNYA dan orang-orang yang beriman. Hanya kepada mereka diberikan pertolongan dan kasih sayang berdasarkan aqidah dan keimanan. Firman Allah Taala :

“Hanya sesungguhnya wali (pelindung dan penolong) kamu ialah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan solat, menunaikan zakat dan mereka itu sentiasa tunduk dan patuh (kepada Allah)..” [ Surah Al Maidah:55 ]

Imam At Tabari menafsirkan ayat ini dengan katanya,”Tiadalah bagi kamu sebarang wali (pelindung) dan penolong melainkan Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman yang disebutkan dalam ayat ini sifat-sifat mereka”.

Mereka mestilah orang-orang yan mendirikan solat dan menunaikan zakat. Iaitu menunaikan hak Allah dan hak sesama manusia serta tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.

Ketaatan Yang Dituntut Dalam Harakah Islamiah

Dalam gerakan Islam, ketaatan itu mestilah diberikan oleh para anggota harakah kepada pemimpin. Ketaatan itu lahir daripada sikap saling mempercayai di antara pemimpin dan para pengikut. Para pengikut pula mentaati pemimpin atas dasar ketaatan pemimpin itu kepada Allah dan Rasul-Nya serta berjuang menegakkan agama Allah.

Ini hanya berlaku apabila pemimpin berkenaan mempunyai keikhlasan dan menunjukkan contoh pengorbanan yang sebenar dan memberi perhatian kepada perjuangan yang didokong secara jama'ie oleh semua anggota harakah Islamiah.

Ketaatan itu mestilah dalam semua keadaan, ketika rajin dan malas, di waktu senang dan susah, di masa lapang dan sibuk dan dilaksanakan dalam perkara yang tidak maksiat. Justeru itu, kegagalan anggota gerakan Islam mengikut arahan kepimpinan dari masa ke semasa akan mencacatkan perjalanan gerak kerja jamaah dan menyebabkan berlaku kepincangan dalam parti.

Pengajaran daripada peperangan Uhud sudah cukup memberi iktibar kepada kita tentang sekumpulan tentera pemanah yang melanggar arahan Nabi S.A.W apabila mereka meninggalkan bukit untuk mengaut harta ghanimah. Akhirnya tentera Islam mengalami kekalahan.

Dalam konteks Parti Islam Se-Malaysia (PAS), Dato’ Seri Tuan Guru Hj. Abdul Hadi Awang menyebut berkenaan ketaatan dan wala' yang dituntut dalam gerakan Islam di negara ini :

A) Ketaatan itu membawa kepada menunaikan tugas mengikut arahan kepimpinan dan tidak bertindak sendiri tanpa pengetahuan sehingga menjadi kelam-kabut yang boleh menimbulkan adanya kumpulan dalam jamaah atau parti yang mempunyai perancangan yang berbeza dan strategi yang berlainan yang boleh membawa perpecahan dan wujudnya kumpulan atau jamaah dalam parti.

B) Ketaatan itu membawa kepada penyelarasan yang baik di kalangan seluruh anggota dan sayap parti atau jamaah dan melaksanakan amal jamaie yang tidak boleh dijelaskan oleh pandangan individu yang berbeza lalu mengikut selera masing-masing sehingga jentera parti bercelaru dan tidak selaras antara satu sama lain.

C) Ketaatan juga dapat mengimbangkan di antara sikap yang berbagai-bagai di dalam parti, kerana ada orang yang terlalu ke depan (advance), ada orang yang terlalu lambat dan ada yang sederhana.

Wala’ dan hubungannya dengan Harakah Islamiah (PAS)

Dalam aspek ini perlu dibahagikan wala’ itu kepada beberapa aspek yang perlu diberikan penekanan.

a) Wala’ terhadap aqidah perjuangan
Sesungguhnya wali kamu ialah Allah dan Rasul-Nya. Wala’ dalam aspek ini berkait erat dengan ketaatan secara mutlak kepada Allah dan RasulNya, wajiblah beriman bahawa tiada tuhan yang sebenar melainkan Allah dengan segala sifat ketuhanan yang Maha Suci dan juga beriman kepada Rasul yang wajib dengan sifat-sifat kerasulannya.

Terkandung di dalam mafhum ketaatan dan wala’ kepada Allah dan rasul secara mutlak kepada Al Quran dan Al Hadis yang menjadi rukun dan hukum tertinggi bagi Harakah Islamiah, dan dalam konteks kita di Malaysia ini ialah Parti Islam Se-Malaysia (PAS).

b) Wala’ kepada Jamaah
Menurut rukun dan hukum, adalah haram seseorang ahli yang telah memberi bai’ah kepada jamaah tiba-tiba memberi wala’ kepada kumpulan lain samada yang jelas menentang Islam atau kumpulan yang bernama Islam. Ini bercanggah dengan akhlak berjamaah dan merosakkan perpaduan jamaah, strategi dan jenteranya.

Adapun wala’ kepada jamaah itu bergantung kepada wala’ jamaah terhadap aqidah perjuangan yang sebenar dan menjadi kewajipan kepada ahli mempertahankannya daripada menyeleweng.

c) Wala’ kepada pemimpin
Kepimpinan di semua peringkat merupakan salah satu daripada tonggak yang penting kepada jentera dan perjalanan jamaah. Oleh yang demikian, wala’ kepada pemimpin dalam pengertian kasih dan taat mestilah diberi dengan penuh tanggungjawab. Wala’ ini mesti diberi di semua peringkat pimpinan. Ia juga bergantung kepada perinsip perjuangan parti atau jamaah.

Adakah kita benar-benar memberi wala' kepada pemimpin Harakah Islamiah (PAS)?

Jika kita memerhatikan sikap dan ragam mereka yang mengaku bergabung dengan Harakah Islamiah (PAS) akhir-akhir ini, ternyata mereka tidak mempunyai ketaatan dan tidak bersikap wala’ kepada pimpinan jamaah.

Seperti mana yang telah kita ketahui bahawa wala’ itu ialah memberi pertolongan, perasaan kasih sayang, kemuliaan dan penghormatan. Ini dilakukan kepada pimpinan yang diberikan wala’ itu secara zahir dan batin.

Wajib anggota harakah menunjukkan sikap wala' iaitu menghormati, mengasihi, mentaati dan membantu pimpinan sama ada secara peribadi yang zahir mahu pun naluri yang tercetus dalam hati. Menunjukkan sifat bermuka-muka secara berhadapan dan menyembunyikan sifat hasad dan kebencian dalam hati hanyalah menyerupai perangai yang dilakukan oleh orang-orang munafik kepada Rasulullah S.A.W.

Sikap memburuk-burukkan pimpinan yang dilakukan oleh sesetengah individu secara terang-terangan, melalui laman web, laman sosial dan sebagainya atas nama kebebasan bersuara tidak mencerminkan sifat mereka yang berakhlak dan memahami dengan sebenar-benarnya konsep taat dan wala' dalam perspektif Harakah Islamiah.

Sesungguhnya kemenangan itu hanya akan datang apabila kesemua ini dapat direalisasikan bersama oleh para pejuang Islam dalam akhlak berjamaah. Perhatikan firman Allah Taala ini :

“Dan sesiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti mendapat kemenangan. Iaitu: orang-orang yang menjadikan Allah, RasulNya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya". [ Surah Al Maidah:56 ]

Oleh: Imran al-Malizi

Written by Akademi Tarbiyah Dewan Pemuda PAS Pusat Category: Tinta Jundi

Published on 20 June 2011

Kehilangan Sebutir Lagi Mutiara Berharga

Bismillahirrahmanirrahim.

Pemergian Dr Lo' Lo' pada 15 Sya'ban baru ini sungguh menyedihkan semua pihak. Daripada pimpinan, ulama', aktivis hinggalah penyokong Pas turut terkesan dengan berita pemergian beliau. Sebutir lagi mutiara berharga dalam PAS telah pergi menghadap sang Pencipta. Allahu Allah. Pemergian Allahyarham Ust Hassan Syukri masih terasa terlalu baru. Sehebat mana pun mereka, seberkilau mana pun mereka, mereka hanyalah pinjaman sementara dr Allah utk perjuangan ini. Moga2 pemergian Dr Lo' Lo' menjadi muhasabah dan suntikan motivasi utk semua pelapis perjuangan Islam ini terutama pejuang muslimat, insyaALLAH. mari mengenang jasa-jasa beliau daripada mereka yg lebih rapat dengan beliau..

Dr Lo' Lo': Mutiara Yang Tidak Akan Hilang Sinarnya

Mohd Sayuti Omar
Dr LO' LO' binti Mohd Ghazali adalah satu nama besar dalam Pas. Meskipun kedudukannya dalam parti Islam itu khususnya dalam Dewan Muslimat bukan ditempat teratas, tetapi dewan itu seakan sinonim dengan namanya, Dr Lo' Lo'. Nama ini mula disebut dalam Pas sekitar tahun 90-an dan mulai mewangi pada awal akhir tahun 90-an. Kelopak perjuangannya mula berkembang dan disedari tatkala meletusnya era reformasi.

Era reformasi menerjahkan namanya ke tengah-tengah gelanggang. Era ini menguji kekuatan mental dan ketabahan feminis beliau sebagai seorang pejuang. Orangnya bertubuh kecil molek, berwarna putih kuning menjadi sekuntum bunga di dalam Pas.

Kelihatan manja tetapi tegas. Ia menjadi daya tarikan, istimewa kepada anak-anak muda terutamanya kaum wanita. Kelulusannya sebagai seorang doktor perubatan (profesional) telah memberi rangsangan kepada anak-anak muda lain untuk menuruti jejak langkahnya menyimbah peluh di padang perjuangan.

Kesungguhnya beliau berjuang dalam Pas, menjadi aktivis muslimat Pas yang gigih, tekun dan membawa Pas keluar dari kepompong muslimat pingitan sebelum ini ke jalan baru tidak boleh dialpakan. Beliau telah merintis membuka ruang lebih luas dalam Pas untuk kaum hawa mengibarkan panji Islam, duduk tinggi atau memberi pengorbanan sama besar dengan lelaki bersama rakan-rakan lain, Dr Siti Mariah Mahmud, Siti Zailah Yusuf dan lain-lain.

Sepanjang hayatnya beliau mendominasi dalam bidang kebajikan terutamanya dalam aspek kesihatan sesuai dengan kelulusannya sebagai seorang doktor perubatan. Jika tidak silap saya Dr Lo' Lo' juga pernah ikut sama memberi bantuan kemanusiaan, rawatan dan perubatan dalam tragedi gempa bumi di Yogjakarta tahun 2006.

Pada pilihan raya umum ke-11 (2004) beliau diberikan tanggungjawab oleh Pas bertanding di Parlimen Bukit Gantang, Perak tetapi tewas. Ketewasan itu tidak sedikit pun melemahkan semangatnya. Malahan kekalahan kali pertama itu menjadi perangsang untuk beliau terus mengorak langkah tanpa menoleh ke belakang lagi. Kekalahan dan pengalaman pertama itu mengajar beliau erti perjuangan menerusi berpilihan raya.

Siapa percaya pada tahun 2008, beliau seorang wanita yang lemah lembut boleh menang di sebuah kerusi bandaraya yang mempunyai berbagai lapisan masyarakat. Dr Lo' Lo' mengalahkan calon BN, Jamaluddin Aziz di kerusi Titiwangsa dengan majoriti 1,972. Kemenangan itu meletakkan namanya sebagai ahli Parlimen wanita pertama daripada Pas yang menang untuk mana-mana kerusi dalam Wilayah Persekutuan. Satu sejarah.

Nama yang sememangnya sudah bercahaya kerana Lo' Lo' itu sendiri bermaksud mutiara atau permata cepat mengharumkan Dr Lo' Lo'. Kerajinannya mengambil bahagian dalam perbahasan di Parlimen menjadikan beliau popular dan disanjungi kawan dan lawan kerana komitmennya kepada tanggungjawab dan amanah. Isu-isu yang diambil bahagian ialah mengenai hak wanita dan juga isu-isu mengenai kepentingan Islam dan kebajikan insan.

Sebagai wakil rakyat wanita beliau tidak terelak terpaksa berdepan dengan pelbagai kerenah politik yang dilakukan lelaki. Lo' Lo' tidak dikecualikan atas persoalan gender. Kawasan Titiwangsa adalah pernah dimiliki oleh Sulaiman Mohamad, seorang politician Melayu yang dikenali sebagai samseng kampung dusun. Walaupun Sulaiman tidak lagi menjadi penghulu di situ namun Dr Lo' Lo' tetap menghadapi cabaran dan sindiran yang diwarisi dari Sulaiman yang diteruskan oleh penguasa Umno seterusnya.

Sekali lagi serangan dan kritikan terhadapnya selaku wakil rakyat oleh Umno tidak menjadi kudis gatal. Kemunculan Menteri Wilayah Baru Raja Nong Chik yang beriya untuk merampas Kampung Baru yang perlahan-lahan telah bertukar menjadi kubu untuk Pakatan Rakyat dan cuba merombak sokongan kepada Dr Lo' Lo' merupakan cabaran terhebat buatnya. Dr Lo' Lo' pernah dipersendakan oleh Raja Nong Chik kerana beliau seorang perempuan. Kalau tidak silap Dr Lo' Lo' pernah meminta Nong Chik meminta maaf kepadanya atas satu perbuatan Nong Chik yang kurang tamadun.

Keberaniannnya juga terserlah. Beliau mencabar untuk bersekemuka dengan sesiapa saja demi kebenaran dan keadilan untuk rakyat. Dalam berdepan dengan isu rampasan Kampung Baru beliau ke hadapan. Perjuanganya menjaga hak warisan orang Melayu Kampung Baru diperjuangkan sampai ke denyut-denyut nafas terakhir. Dalam keadaan beliau sudah sakit di mana seharus rakyat dilupakan namun beliau masih membela dan mempertahankan hak rakyat Kampung Baru. Beliau tidak rela Umno menzalimi penduduk Kampung Baru.

Penangguhan pembentangan Rang Undang-Undang Perbadanan Pembangunan Kampung Baru (RUU PPKB) pada sidang Parlimen Mac lalu sesuatu yang menggembirakan beliau. Penangguhan itu sedikit sebanyak adalah kerana kelancangan beliau menentang agenda berstrategi Umno itu. Dr Lo' Lo' tidak habis-habis memberi peringatan agar agenda untuk membangunkan Kampung Baru biarlah dilakukan secara adil dan hak orang Melayu di situ terbela selamanya.

Ternyata iltizam beliau kepada tanggungjawab dan amanah parti itu tidak pernah diabaikan. Walaupun beliau tidak dapat menyuarakan kepada Parlimen kerana dihalang kanser namun beliau tidak berputus asa. Jalan lain dicari bagi menyampaikan isi hatinya. Rakan-rakan seperjuangnya senantiasa membantu dan mewakili beliau bagi menyampai apakah yang tersekang di dadanya. Ahli Parlimen Kubang Kerian, Sallahuddin Ayub pernah diwakilkan untuk menyampaikan ucapannya di Parlimen.

Meneliti dan mengimbau sejarah perjuangan dan keulitan serikandi ini, benarlah apa yang diungkapkan oleh Mursyidul Am Nik Abdul Aziz Nik Mat. Katanya; Dr Lo' Lo' adalah seorang mujahidah yang istiqamah di dalam perjuangan.

Mengapa tidak seperti dikatakan tadi beliau tidak mudah berputus asa dan berwalang durjana demi memastikan perjuangan partinya tegak di atas muka bumi ini. Selain itu beliau juga seorang yang rajin, ada masanya melebihi pejuang lelaki sendiri.

Saya ada secebis pengalaman dalam hal ini, melihat sendiri bagaimana rajin dan seriusnya beliau dalam perjuangan pada berkempen pilihan raya kecil bagi memastikan calon Pakatan Rakyat. Semasa berlangsungnya pilihan raya kecil Permatang Pauh yang melibatkan pertandingan Anwar Ibrahim, Dr Lo' Lo' adalah seorang tenaga kempen utama. Bagi memastikan kemenangan Anwar beliau telah turun naik ke pejabat-pejabat kerajaan untuk memberi risalah dan mendekati pengundi.

Beliau ada menceritakan bagaimana beliau dihalau keluar dari pejabat tetapi tidak diendahkannya. Hak demokrasi dan kebebasan bersuara dipergunakan seterusnya. Beliau memberi tahu ada kalanya beliau terpaksa bertengkar dengan kakitangan pejabat sebelum dapat meninggalkan risalah. Selamba saja beliau memberi tahu apa yang berlaku ke atasnya.

Pada pilihan raya kecil itu beliau juga turut sama mendekati para peniaga di sebuah pasar. Beliau melalui dari lorong ke lorong menemui segenap penjual di dalam pasar berkenaan. Sambil bertanya khabar beliau menghulurkan risalah kepada para peniaga. Cara diplomasi yang tinggi dan lemah lembut menyebabkan para peniaga senang menerima kunjungannya. Ini terbukti bila mana ada peniaga yang membelanjakan beliau dan rombongan untuk minum.

Demikian juga pada siri-siri kempen pilihan raya kecil lain atau acara refomasi. Wajah dan kelibat beliau akan senatiasa sahaja ternampak. Mengingati akan kerajinan beliau dalam membantu rakan dan memastikan kemenangan, teringatlah saya kepada seorang lagi ahli Parlimen yang seingat saya tidak pernah miss menjadi host kempen pada pilihan raya kecil. Orang yang saya maksudkan itu adalah Dr Mohd Hatta Ramli. Kalau dalam lelaki Pas ada Hatta yang rajin, komited maka dalam muslimat Pas ada Dr Lo' Lo' yang ulit dan tidak mengenang letih dan istiqamah.

Semalam jam 10:15 minit 15 Syaaban 1432 bersamaan 17 Julai 2011 dalam usia 54 tahun permata Pas yang bergemilang memancar sinar itu sudah pun tiada lagi. Dia sudah dipanggil pulang ke pangkuan penciptaannya untuk selamanya. Pas dan kita semua hanya diberikan pinjam sekejap saja permata penuh berazimat itu. Demikian takdir Allah, kita kena pasrah.

Namun sinar yang pernah hadir dan memberi cahaya kepada kita tetap akan terlekat kejap di sanubari. Kewujudannya ia bersama kita sebagai menandakan bahawa kita pernah bersama dalam mengibarkan panji-panji kebenaran ini dan selorong menuju ke mardtillah, insyaAllah.

Kalau kita semua benar sayang dan mengkagumi ratu jihad ini, ayuh.. terus kibarkan panji-panji ini yang ditinggalkan kerana ia akan meneduhkan rajuna itu di ambang Syurga. Penerusan perjuangan adalah doa kudus untuk Allahyarham. Al Fatihah

Ingin Lagi?? mari ziarah laman2 ini..
Amanat Sheikh Ahmad Yassin

“Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; Maka di antara mereka ada yang gugur. dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu- nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya)”. (Al-Ahzab:23)


Syeikh Ahmad Yasin yang begitu kecewa dan sedih dengan sikap bangsa arab telah berkata :

"Tidakkah kamu semua lihat wahai bangsa arab,
Sudah sampai ke tahap mana keadaan ini?
Sesungguhnya aku, seorang tua yang lemah,
tidak mampu memegang pena
dan menyandang senjata
Dengan tanganku yang sudah mati (lumpuh).
Aku bukan seorang penceramah yang lantang
Yang mampu menggegarkan semua tempat
Dengan suaraku (yang perlahan ini).

Aku tidak mampu untuk ke mana-mana tempat
bagi memenuhi hajatku
kecuali jika mereka meggerakkan (kerusi roda) ku.
Aku yang sudah beruban putih
dan berada di penghujung usia,
aku yang diserang pelbagai panyakit
dan ditimpa bermacam-macam penderitaan.

Adakah segala macam penyakit
dan kecacatan yang menimpa diriku
turut menimpa bangsa arab?
sehingga menjadikan mereka begitu lemah.
Adakah kalian semua begitu wahai bangsa arab?
kalian diam membisu dan lemah,
atau adakah kalian semua telah mati binasa?

Adakah hati kalian tidak bergelora
melihat kekejaman yang berlaku terhadap kami?
sehingga tiada satu golongan pun
yang bangkit menyatakan kemarahan
kerana Allah…

Tiada satu pun kumpulan
(daripada kalangan kalian)
yang bangkit menentang musuh-musuh Allah
yang telah mengisytiharkan
perang antarabangsa keatas kami
dan menukarkan kami dari golongan mulia
kepada golongan yangn dianiaya dan dizalimi
oleh pembunuh dan penjenayah serta pengganas…

Tidak adakah yang mahu bangkit
menentang musuh-musuh
yang telah berjanji setia untuk
menghancurkan dan menghukum kami.

Tidak malukah umat ini
terhadap dirinya yang dihina
sedangkan padanya ada kemulian.
Tidak malukah Negara-negara umat Islam
membiarkan penjenayah zionis
dan sekutu antarabangsanya
tanpa memandang kami dengan pandangan
yang mampu mengesat air mata kami
dan meringkan bebanan kami.
Adakah pertubuhan-pertubuhan umat ini,
pasukan tenteranya, parti-partinya,
badan-badannya dan tokok-tokohnya
tidak mahu marah kerana Allah
dengan kemarahan sebenarnya
lalu mereka keluar beramai-ramai sambil melaungkan:

“Ya Allah,
perkuatkanlah saudara-saudara kami
yang sedang dipatah-patahkan
tulang-temulang mereka,
kasihanilah saudara-saudara kami
yang lemah ditindas
dan bantulah hamba-hambamu yang beriman!”
Adakah kalian tidak memiliki
kekuatan berdoa untuk kami?

Seketika nanti
kalian akan mendengar
tentang peperangan besar keatas kami
dan ketika itu
kami akan terus berdiri
dengan tertulis di dahi kami
bahawa kami akan mati berdiri
dan berdepan dengan musuh,
bukan mati dengan keadaan melarikan diri.
Akan mati bersama-sama kami anak-anak kami,
wanita-wanita, orang-orang tua
dan pemuda-pemuda.
Kami jadikan di kalangan mereka
sebagai kayu bakaran
buat umat yang diam dalam kebodohan!

Janganlah kalian menanti
hingga kami menyerah
atau mengangkat bendera putih,
kerana ketahuilah bahawa kami tetap akan mati
walaupun kami berbuat demikian (menyerah).
biarkan kami mati dalam kemuliaan
sebagai mujahidin dan syuhada`.

Jika kalian mahu,
marilah bersama-sama kami sedaya mungkin.
Tugas membela kami terpikul dibahu kalian.
kalian juga sepatutnya menyaksikan kematian kami
dan menghulurkan simpati.
Sesungguhnya Allah akan menghukum
sesiapa sahaja
yang lalai daripada menunaikan
kewajipan yang diamanahkan.

Kami juga berharap kepada kalian
supaya jangan menjadi musuh
yang menambah penderitaan kami.
Demi allah, jangan menjadi musuh kepada kami
wahai pemimpin-pemimpin umat ini,
wahai bangsa umat ini.

Ya Allah kami mengadu kepadaMu …
kami mengadu kepadaMu…
kami mengadu kepadaMu…
kami mengadu kepadaMu
lemahnya kami dan kurangnya helah kami.
Demikianlah kami dihadapan manusia.
Engkaulah Tuhan kepada ornag-orang yang lemah
dan Engkaulah Tuhan kami.
Kepada siapa Enkau tinggalkan kami.
Adakah kepada orang yang jauh yang akan meyerbu kami?
Atau kepada musuh yang berkuasa ke atas kami?

Ya Allah,
kami mengadu kepadaMu
darah-darah yang tertumpah,
maruah yang ternoda,
kehormatan yang diperkosa,
kanak-kanak yang diyatimkan,
wanita-wanita yang dijandakan ,
ibu-ibu yang kehilangan anak,
rumah-rumah yang diruntuhkan,
tanaman-tanaman yang dirosakkan.

Ya Allah,
kami mengadu kepadaMu
berseleraknya kesatuan (umat) kami,
berpecahnya perpaduan kami,
berbagai-bagainya haluan kami,
terbelakangnya kami.

Kami mengadu kepadaMu
betapa lemahnya kaum kami ,
betapa tidak bermayanya umat di sekeliling kami
dan betapa berjayanya musuh-musuh kami…"Hukum Menjaga Pandangan Bagi Wanita

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya.......(ilal akhir)"
(surah an Nur: 31)


Wanita memandang laki-laki tidak terlepas dari dua hal, baik itu di televisyen ataupun lainnya:

1. Memandang disertai syahwat dan rasa senang. Ini hukumnya haramkerana mengandungi kerosakan dan fitnah.

2. Sekadar memandang tanpa disertai syahwat dan rasa senang. Ini tidak apa-apa menurut pendapat yang benar di antara beberapa pendapat para ahli ilmu.

Pandangan yang seperti ini dibolehkan berdasarkan riwayat yang disebutkan dalam Shahihain, bahwa Aisyah رضي الله عنها pernah melihat laki-laki dari Habsyah yang sedang bermain-main, sementara posisi Nabi صلی الله عليه وسلم menghalanginya, lalu beliau mempersilakannya. Lagi pula, ketika kaum wanita sedang berada di pasar, mereka boleh melihat kaum laki-laki walaupun mereka mengenakan hijab, jadi wanita boleh melihat laki-laki tapi laki-laki tidak dapat melihatnya. Tapi yang demikian ini dengan syarat tidak ada syahwatdan tidak terjadi fitnah, jika disertai syahwat atau fitnah, maka pandangan itu pun haram, baik di televisyen mahupun lainnya.

[Fatwa Syaikh ibn Utsaimin)


Kami nasihatkan agar wanita menahan diri dari memandang gambar laki-laki yang bukan mahramnya, maka lebih baik wanita tidak memandang laki-laki dan laki-laki tidak memandang wanita. Tidak ada perbedaan dalam hal ini, baik perdebatan, perlumbaan ataupun lainnya, kerana biasanya wanita itu lemah daya tahannya, dan banyak terjadi kerana seringnya wanita menyaksikan filem-filem dan gambar-gambar mempesona membangkitkan syahwatnya dan mendorong timbulnya fitnah. Maka menjauhi sebab-sebabnya lebih dekat kepada selamat. Wallahul musta'an.

[Fatwa Syaikh ibn Jibrin]


"Bila mata bertemu mata akan mula rasa kasih...
Bila hati bertemu hati akan mula rasa sayang...
Tapi....bila dahi bertemu sejadah akan terasa kebesaran Allah..."

"Malu daripada lelaki adalah baik,
Tetapi daripada perempuan lebih baik"

~Ya Allah, ampuni maksiat mata kami, jadikan mata ini menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayatMu. Jangan biarkan mata ini yang membuat hati kami mati...~

sumber:
Blog Kak Afzan


Cinta Dalam Diam


Cintailah ia dalam diam, dari kejauhan, dengan kesederhanaan dan keikhlasan ...

Ketika cinta kini hadir tidaklah untuk Yang Maha Mengetahui saat sececah rasa, izinkanlah hati bertanya untuk siapa ia muncul dengan tiba-tiba, mungkinkah dengan redha-Nya atau hanya mengundang murka-Nya?

Jika benar cinta itu kerana Allah, maka biarkanlah ia mengalir mengikuti aliran Allah kerana hakikatnya ia berhulu dari Allah maka ia pun berhilir hanya kepada Allah.

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (QS. Adz-Dzariyat: 49)

"Dan kahwinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui. "(QS. An-Nuur: 32)

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu, isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. "(QS. Ar-Ruum: 21)

Tapi jika memang kelemahan masih nyata dikelopak mata maka bersabarlah ... berdoalah ... berpuasalah ...

"Wahai kaum pemuda, siapa saja diantara kamu yang sudah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, sesungguhnya berkahwin itu memelihara mata, dan memelihara kemaluan, maka bila diantara kamu belum sanggup untuk menikah, berpuasalah, kerana sesungguhnya puasa tersebut sebagai penahannya" (Hadist)

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. "(QS. Al-Israa ': 32)


Cukup cintai ia dalam diam ...

Bukan kerana membenci hadirnya, tapi menjaga kesuciannya..bukan kerana mengelakkan dunia, tapi meraih syurga-Nya..bukan kerana lemah untuk menghadapinya, tapi menguatkan jiwa dari godaan syaitan yang begitu halus dan menyelusup.


Cukup cintai ia dari kejauhan ...

Kerana hadirmu tiada kan mampu menjauhkannya dari cubaan. Kerana hadirmu hanya akan menggoyahkan iman dan ketenangan. Kerana hadirmu mungkin saja kan membawa kenelangsaan hati-hati yang terjaga.


Cukup cintai ia dengan kesederhanaan ...

Memupuknya hanya akan menambah penderitaan menumbuhkan harapan hanya akan mengundang kekecewaan mengharapkan balasan hanya akan membawa kebahagiaan para syaitan.

Maka cintailah ia dengan keikhlasan Kerana tentu kisah fatimah dan ali bin abi thalib diingini oleh hati, tapi sanggupkah jika semua berakhir seperti sejarah cinta Salman Al Farisi ...?

"... Boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. "(QS. AlBaqarah: 216)

"Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita -wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (syurga) "(QS.An-Nuur: 26)


Cukup cintai ia dalam diam dari kejauhan dengan kesederhanaan dan keikhlasan.

Kerana tiada yang tahu rencana Tuhan. Mungkin saja rasa ini ujian yang akan mereput atau membeku dengan perlahan kerana hati ini begitu mudah untuk dibolak-balikan. Serahkankan rasa yang tiada sanggup dijadikan halal itu pada Yang Memberi dan Memilikinya biarkan ia yang mengatur semuanya hingga keindahan itu datang pada waktunya.

"Barangsiapa menjaga kehormatan orang lain, pasti kehormatan dirinya akan terjaga."
(Umar bin Khattab ra.)


Peristiwa-peristiwa penting di Bulan Syaaban

1. Malam Nisfu Syaaban

Dari Abi Hurairah ra dari Nabi Muhammad SAW bersabda maksudnya : "Telah datang Jibril as pada malam Nisfu Syaaban dan dia berkata, Ya Muhammad, pada malam ini pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat dibuka, maka berdirilah dan kerjakan sembahyang lalu angkatlah kepalamu dan kedua tanganmu ke langit!" Kata saya (Nabi Muhammad SAW): "Hai Jibril, apakah erti malam ini ?" Dia (Jibril) menjawab: "Pada malam ini telah dibuka 300 pintu rahmat, maka Allah telah mengampuni orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu kecuali ahli sihir, bomoh hitam, orang-orang yang suka permusuhan/pergaduhan, peminum arak, orang-orang yang berbuat zina, pemakan riba, orang-orang yang derhaka kepada kedua orang tua, orang-orang yang suka mengadu domba (batu api) dan orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan, maka sesungguhnya mereka itu tidak akan diampuni kesalahannya sehingga mereka mahu bertaubat dan tidak akan mengulang lagi atas perbuatannya itu."

Maka pergilah Nabi Muhammad SAW untuk mengerjakan sembahyang serta menangis di dalam sujudnya dengan membaca: "Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari seksaMu dan murka Mu dan aku tidak menghitung-hitung pujian kepadaMu, sebagaimana Engkau memuji kepadaMu sendiri, maka segala puji bagiMu sehingga Engkau redha." Dipetik dari Kitab Zubdatul Wa'idzin.

2. Penukaran Arah Kiblat

Pada awal diwajibkan perintah solat kepada umat Islam, Rasulullah SAW dan para sahabat berkiblatkan Baitul Muqaddis. Ini telah menjadi satu kontroversi pada waktu itu.

Umat Yahudi telah mendakwa bahawa agama mereka adalah benar dan diredhai oleh Allah SWT kerana umat Islam telah meniru arah ibadat mereka iaitu menghadap Baitul Muqaddis.

Umat Islam telah ditohmah dengan berbagai-bagai tohmahan dan ujian. Para Sahabat RA telah mengadu kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW menyuruh mereka agar terus bersabar dengan ujian itu sehinggalah ada perintah baru dari Allah SWT.

Allah SWT Maha Mengetahui dan Maha Mendengar tentang apa yang berlaku pada ketika itu. Allah SWT telah mewahyukan agar Rasulullah SAW mengadap ke Baitullah Kaabah.

Sebahagian ulama sirah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW menerima wahyu perintah mengadap Baitullah pada 15 Syaaban semasa beliau mengimamkan solat.

Sebahagian ulamak mengatakan pada solat Asar, ada yang mengatakan Maghrib dan ada yang meriwayatkan pada solat Isya'. Rasulullah SAW sebagai imam terus mengadap ke Baitullah dan diikuti oleh para sahabat sebagai makmum.

3. Peperangan Bani Mustaliq (Muraisi')

Bani Mustaliq ialah salah satu puak dari kaum Yahudi. Mereka telah merancang untuk membunuh Rasulullah SAW dan berita ini disampaikan kepada Rasulullah SAW oleh seorang sahabat dari puak badwi.

Peperangan ini adalah turutan dari peperangan bani Quraizah, kaum yahudi yang telah dihalau oleh Rasulullah SAW keluar dari Madinah.

Peristiwa ini terjadi pada bulan Syaaban, 5H. Pasukan kaum muslimin dapat melumpuhkan pasukan Bani Mustaliq.

Sebagian pasukan Bani Mustaliq ada yang ditawan, termasuklah salah seorang puteri pemuka Bani Mustaliq yaitu Barrah, yang nama lengkapnya adalah Barrah binti al-Harris bin Dirar bin Habib bin Aiz bin Malik bin Juzaimah Ibnu al-Mustaliq. Al-Harris bin Dirar, ayah Barrah adalah pemimpin Bani Mustaliq.

Barrah telah menjadi tawanan perang milik Sabit bin Qais. Disebabkan Barrah ini seorang perempuan yang cerdik, ia meminta untuk dibebaskan dari Sabit bin Qais, setelah diadakan pembicaraan, Sabit bin Qais meminta tebusan yang mahal.

Tetapi, Barrah waktu itu langsung menemui Rasulullah SAW untuk membicarakan masalah tebusan bagi dirinya.

Kemudian Rasulullah SAW pada waktu itu menyetujui membebaskan Barrah dan menebusnya dari Sabit bin Qais dan terus menikahi Barrah dan Rasulullah SAW mengganti nama Barrah menjadi Juwairiyah.

Tindakan Rasulullah SAW ini telah memberi banyak faedah kepada umat Islam ketika itu, diantaranya ialah ramai dikalangan Bani Mustaliq yang memeluk Islam dan terpadamnya dendam permusuhan di antara umat Islam dan Bani Mustaliq.

Juwairah meninggal dunia pada tahun 56H.

Begitu besarnya fadhilat bulan Syaaban. Marilah kita sama-sama mengambil kesempatan ini untuk mengimarahkannya.

Nisfu Sya'ban

Masa begitu pantas berlalu. Sya’ban pula telah melabuhkan suku tirainya.Ini bermakna BULAN RAMADHAN semakin hampir.Namun begitu..marilah kita menjenguk sejenak tentang Nisfu Sya’ban yang masih menjadi kesamaran bagi sesetengah masyarakat kita pada hari ini.

Menjadi kelaziman bagi sebahagian penduduk Malaysia dan nusantara sekitarnya melakukan ibadat khusus pada malam tersebut.Antaranya membaca surah Yasin secara beramai-ramai sebanyak 3x.Surau dan Masjid pasti akan dilimpahi jamaah pada malam tersebut.Sekali sekala nampak meriah juga.Tapi kalau setiap malam berduyun-duyun jamaah yang datang…alangkah meriahnya!!!!

Malangnya, timbul persoalan mengapa umat Islam hanya melangkah kaki ke masjid dan surau pada malam Nisfu Syaaban saja, tidak pada hari lain dalam bulan lain. Perlu ditegaskan, setiap bulan Hijrah memiliki keistimewaan dan kelebihan masing-masing dan bagi Muslim bertaqwa akan sentiasa berusaha merebut dan meraih keistimewaan yang Allah sediakan pada bulan itu.

Muslim sejati tidak akan memilih bulan tertentu untuk beribadat kepada Allah. Dia akan sentiasa beristiqamah dan beriltizam menjunjung segala titah dan perintah Allah pada setiap masa dan keadaan sehinggalah dia menghadap Allah nanti.

Hadis yang boleh dipegang dalam masalah Nisfu Syaaban ialah:

“Allah melihat kepada hamba-hamba-Nya pada malam Nisfu Syaaban, maka Dia ampuni semua hamba-hamba-Nya kecuali musyrik (orang yang syirik) dan yang bermusuh (orang benci membenci).” [Riwayat Ibn Hibban, al-Bazzar dan lain-lain].

Jadi..marilah kita mengambil kesempatan khususnya pada malam tersebut untuk membanyakkan amalan.Bertahajjud,membaca Al Quran,berzikir,memberi sedekah dan sebagainya.Sebenarnya kita digalakkan berdoa apa sahaja pada perkara-perkara yang baik pada malam tersebut.

Adapun amalan membaca Yasin sebanyak 3x pada malam tersebut sebenarnya adalah TIDAK WARID ( tiada sandaran ) dari Al Quran dan Hadis Nabi SAW.Namun…tidak salah kita nak membaca Yasin pada malam tersebut.Yang salahnya ialah kefahaman sebahagian orang melayu yang meletakkan kepercayaan bahawa MESTI BACA YASIN 3x. Itulah yang salah.

Adalah lebih baik kita membaca Yasin 1x secara bertenang-tenang beserta dengan kuliah ” APA ITU NISFU SYA’BAN “…Rasanya itu lebih baik daripada membaca Yasin 3x dalam keadaan kelam kabut dan tunggang langgang,melanggar segala hukum tajwid dan berkejar-kejar antara makmum dan imam.

Ayuh..!!!! pilihan ada di tangan anda.Marilah kita sama-sama memperbaiki kepincangan budaya dikalangan orang melayu supaya amalan yang kita buat secara berterusan,ada sandaran yang jelas dan tepat.Bukan hanya dengan mengikut membuta tuli tanpa ilmu yang sewajarnya.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KEBLEBIHAN-KELEBIHAN BULAN SYAABAN

Sabda Nabi s.a.w. : Apabila masuk bulan Syaaban, baikkanlah niatmu padanya, kerana kelebihan Syaaban atas segala bulan seperti kelebihanku keatas kamu.

Barangsiapa yang berpuasa sehari pada bulan Syaaban, diharamkan Allah tubuhnya dari api neraka. Dia akan menjadi tauladan Nabi Allah Yusuf a.s. di dalam syurga. Diberi pahala oleh Allah seperti pahala Nabi Allah Ayub a.s. dan Nabi Daud a.s.

Jika dia sempurnakan puasanya sebulan di bulan Sya’aban, dimudahkan Allah atasnya Sakratulmaut dan ditolakkan (terlepas) daripadanya kegelapan di dalam kubur, dilepaskan daripada hura-hara Munkar dan Nakir, ditutup Allah keaibannya di hari kiamat dan diwajibkan syurga baginya.

Barangsiapa berpuasa pada awal hari khamis pada bulan Sya’aban dan akhir khamis daripada Syaaban, dimasukan dia ke dalam syurga. (dari kitab Al-Barakah).

Berkata Siti Aisyah r.a. bulan yang lebih dikasihi oleh Rasululah s.a.w. ialah bulan Syaaban.

Sabda Nabi s.a.w. : Sya’aban adalah bulanku dan Ramadhan adalah bulan umatku. Syaaban ialah mengkifaratkan (menghapuskan) dosa dan Ramadhan ialah menyucikan dosa (jasmani dan rohani).

Sabda Nabi s.a.w. : Bahawa puasa Syabaan kerana membesarkan Ramadhan.Siapa yang berpuasa tiga hari daripada bulan Sya’aban, kemudian dia bersalawat atasku beberapa kali sebelum berbuka puasa maka di ampunkan oleh Allah dosanya yang telah lalu, diberkatikan rezeki baginya, antara lain sabdanya lagi : Bahawa Allah Ta’ala membukakan pada bulan itu tiga ratus pintu rahmat.

Sabda Rasulullah s.a.w. : Dinamakan Syaaban kerana padanya terdapat kebajikan yang amat banyak dan puasa yang lebih afdhal sesudah Ramadhan ialah puasa bulan Syaaban.

Pengertian Sya’aban : Kemuliaan, Ketinggian, Kebajikan, Jinak, Cahaya.

Sabda Nabi s.a.w. : Bahawa kelebihan Rejab atas bulan-bulan yang lainnya seperti kelebihan Qur’an atas segala kalam. Kelebihan Syaaban atas bulan-bulan yang lainnya seperti kelebihanku atas segala Anbia’ (Nabi-nabi). Kelebihan Ramadan atas bulan-bulan yang lain seperti kelebihan Allah atas sekalian makhlukNya.

Bulan Sya’aban, keagungan malamnya dengan Nisfu Syaaban seperti keagungan Ramadhan dengan Lailatul Qadarnya. Maka pada malam Nisfu Sya’aban telah datang Jibril kepada Rasulullah s.a.w lalu katanya :

Angkat kepalamu ke langit, itulah malam yang Allah beri padanya tiga ratus rahmat dan diampunkan Allah sekalian orang yang tidak menyengutukan (syirik) denganNya dengan sesuatu, kecuali tukang nujum, kekal dalam zina, kekal minum arak, derhaka terhadap ibubapa.

sumber:

http://www.lizarazak.com/2011/07/kelebihan-nisfu-syaaban/

http://rahimnasir.com/nisfu-syaban

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...